Omschrijving: Begin maart is de film ‘De Wilde Stad’  in première gegaan: een film over het leven van wilde dieren in de stad. Bij deze film is een lespakket ontwikkeld dat voor scholen gratis te downloaden is op www.dewildestad.nl/stadindeklas
Naar aanleiding van de film organiseert NatuurWijs in Utrecht stadssafari’s voor groep 4, 5 en 6 in een stadspark in de buurt van de school. Op https://www.nmegids.nl/utrechtnatuurlijk/ kan de informatie over de stadsafari ook gevonden worden.
Inschrijven of meer informatie: Ariana Schippers, aschippers@natuurwijs.nl

 

 

Doel: Het leven van wilde dieren in de stad met eigen ogen zien en beleven: buiten op zoek gaan naar natuur in de stad en verschillende aspecten hiervan van dichtbij bekijken
Periode: gehele schooljaar
Niveau: groep 4 t/m 6

Inhoud: De Stadssafari biedt kinderen de kans om het leven van wilde dieren in de stad nu eens met eigen ogen te gaan zien en beleven: buiten kijken wat er leeft en verschillende aspecten hiervan onderzoeken. De Stadssafari heeft het karakter van een safari: de kinderen leren dat stil zijn, sluipen, goed waarnemen en gebruik van zintuigen van belang is als je dieren wilt zien en bekijken.

Het belangrijkste doel van de safari is om te ontdekken welke dieren er in het park leven. De kinderen gaan in groepjes zoeken naar dieren en doen diverse opdrachten. Daarnaast kunnen de thema’s voedsel, wonen, gedrag en reizen aan bod komen. Welke thema’s en welke activiteiten we doen is afhankelijk van het park, het seizoen en de wensen van de klas.

Uitvoering door: 1 NatuurWijzer, 1 leerkracht en 1 hulpouder
Duur: 1,5 – 2 uur
Locatie: Gagelbos, een stadspark
Kosten: Kosten per groep € 60; Scholen uit aandachtswijken € 24 per groep